تبلیغات
متن كتاب های آموزشی

متن كتاب های آموزشی
همیاری 

ویژگی های اختلال یادگیری

-1ضعف شدید در یکی از دروس املاء یا قرائت و یا ریاضی دیده می شود.

-2در زمینه های رشدی-حرکتی در تاریخچه زندگی او تاخیر شدید یا تاخیری دیده نمی شود

 -3بهره ی هوشی عادی دارد.

-4 با روش های آموزشی ویژه معمولا تا سنین بالا تا حدودی رفع می گردد.

-5میزان هماهنگی با محیط معمولا دچار اختلال فاحش نمی گردد.

ویژگی های عقب ماندگی ذهنی

-1 در کلیه دروس به طور یکسان ضعف شدید دارد.

-2 در کلیه زمینه های رشدی-حرکتی مثل نشستن خزیدن و راه رفتن و غیره تاخیر محسوس دارد.

 -3در تست های هوشی عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد.

 -4تا آخر عمر تفاوت یادگیری با دیگر هم سن های خود نشان می دهد.

-5 در ارتباط اجتماعی و هماهنگی محیط دچار اختلال است.

در جدول زیر تفاوت اختلال یادگیری(خواندن) و عقب ماندگی ذهنی اشاره می شود.

- اختلال یادگیری خواندن عقب ماندگی ذهنی

- ضعف املاء وجود دارد. ضعف املاء بیشتراست.

- اشتباه راست وچپ کمتراست. اشتباه راست وچپ بیشتر است.

- پیشرفت در قرائت نسبت به سایر دروس کمتر است. پیشرفت دروس فرقی یا یکدیگر ندارد.

- پیشرفت در ریاضی نسبت به سایردروس بهتر است. پیشرفت دروس فرقی با یکدیگر ندارد

- پیش آگهی در قرائت دتر است. پیش آگهی در قرائت بهتراست.

- بهره ی هوشی درحد عادی یا بالاتر از عادی است. بهره ی هوشی کمتر از متوسط است.

)ب-4)افت تحصیلی:

تعریف افت تحصیلی یعنی دانش آموزان در هنگام تحصیل بعد از یک دوره موفقیت تحصیلی یا متوسط به تدریج ظریف یادگیری او کاهش یافته و یا یادگیری او کاهش یافته و یا تکرار پایه تحصیلی داشته باشد و به طور کلی نمرات او نسبت به ماه قبل یا سال های قبل سیر نزولی محسوسی از خود نشان بدهد این گروه از دانش آموزان دچار کاهش کیفیت تحصیلی می گردند یعنی نسبت به وضعیت قبلی خود یا سطح کلاس از حد مطلوب یا معمولی درآموزش نزول می کنند.مثلا در چندین درس تجدید می شوند یا معدل آن ها از میزان قبلی پایین تر می شود و در واقع از نظر تحصیلی با شکست روبرو می گردند و در افت شدید مجبور به تکرار پایه می شوند. توجه شود منظور اصلی از افت تحصیلی فقط دانش آموزان مردودی نمی باشند بلکه تغیرات ناگهانی که در عملکرد تحصیلی دانش آموز پیش می آید نیز افت تحصیلی خوانده می شود.

سبب شناسی

علل متعددی از نظر محیطی و وضیت جسمانی می تواند به عنوان عامل در این امر نقش داشته باشد. نظیر وضعیت خانوادگی از نظر تغیرات ناگهانی اقتصادی و روانی- حوادث ناگهانی در تشکل خانواده- مرگ یا جدایی یا اختلالت خانوادگی- تولد کودک جدید و یا مهاجرت از شهری به شهر دیگر- جابجایی مدرسه و حتی گاه جابجایی مقاطع تحصیلی مثلا دبستان به دوره ی راهنمایی یا دبیرستان و یا حتی تغییر معلم و یامشکلات روانی دانش آموزان در دوره ی نوجوانی و یا بیماری جسمانی کودک در یک دوره ی خاص و در دبیرستان عدم انتخاب رشته تحصیلی مناسب با استعداد دانش آموز.

میزان درصد دقیق و یا تفاوت بین پسران و دختران در افت تحصیلی به علت تعاریف متعددی که در تحقیقات در نظر گرفته شده مشخص نمی باشد.

)ب-5)ترک تحصیل:

تعریف:یعنی دانش آموزی در مدرسه مشغول به تحصیل بوده و بدون آنکه دلیل واضحی داشته باشد و یا بادلیل خاصی برای مدتی یا برای همیشه مدرسه را ترک می کند و در فرایند آموزش و پرورش رسمی ادامه مشارکت ندارد. این گونه شاگردان حتی گاه بدون گرفتن پرونده دیگر به مدرسه باز نمی گردند.


سبب شناسی:

علت آن در ایران نیاز به بررسی تحقیق دارد.به خصوص که در مدارس ایران هنگامی که شاگردی مدرسه را ترک می کند به علت عدم وجود مددکار یا مشاور پی گیری علت صورت نمی گیرد و گاه به صورت پراکنده معلمین یا کادر مدرسه از علت آن مطلع می گردند. و میزان درصدان نیز به طور دقیق بررسی نشده است و طبق آمار گزارش شده به دفتر مشاوره در سال تحصیلی71-70 حدود 15935نفر مدرسه را ترک کرده اند و در تحقیقی که در کرمان به عمل آمده است در سـال تحصیلی68-67 حدود 25%در سه مقطع بوده است.

)ب-6)عدم انجام تکالیف:

هنگامی که با معلمین مدرسه در ارتباط با مشکلات دانش آموزان صحبت می شود یکی از مشکلاتی که غالبا به آن در مرحله اول اشاره می کنند عدم انجام تکالیف است و یا به اصطلاح خود آن ها - تنبل بودن شاگردان در انجام تکالیف شب است.این مسئله در اکثریت تحقیقات آموزشی به عنوان یک عامل با فراوانی بالا در مشکل آموزشی قلمداد گردیده است.

سبب شناسی:

همانگونه که در بالا اشاره شد در تحقیقات علل متعددی را برای آن محسوب می کنند یکی عدم میزان تکالیف با توانایی های دانش آموزان دوم یکنواخت بودن تکالیف با توجه به عصر حاضر که می توان از وسایل آموزشی جنبی به عنوان تکلیف استفاده نمود نظیر جراید- نوارهای ویدئویی و کاست و استفاده از روش های متنوع دیگر در انجام تکالیف نظیر روش واحد کار و مسئله نگری جان دیویی و غیره می باشد و نامشخص بودن هدف با نوع کیفیت.

به طور کلی اگر تکلیف را به سه دستی اصلی تمرینی- آمادگی- و امتداد و خلاقیت تقسیم کنیم. و هر کدام را چنین توضیح دهیم که(هدف تکلیف تمرینی- تمرین روی همان محتوا در کلاس درس یا حفظ کردن آن محتوا درخانه.در جهت تقویت یادگیری است) متوجه می گردیم که در واقع اکثریت معلمین به این نوع تکلیف تنها اکتفاء می کنند و این روش به عنوان یک روش قدیمی که به سرعت شاگردان را خسته می کند شناخته شده است.

دومین روش تکلیف- آمادگی است که معلم- درس جلسه بعد را از شاگردان می خواهد که مطالعه کنند تا زمینه ای برای بحث داشته باشند که معمولا در کلاس های بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش اگر معلم دقت کافی در چگونگی هدایت بحث و به کارگیری اطلاعات زمینه را نداشته باشد این امر می تواند امری بیهوده باشد که به جز اتلاف وقت چیزی دیگری در بر ندارد.

نوع سوم تکلیف شب امتداد و خلاقیت است در این روش شاگردان را به انجام واحد کار و روش های مسئله نگری ترغیب کرده و باعث بالا بردن قدرت ابتکار و خلاقیت شاگردان می شوند که به علت عدم آشنایی معلمان با این روش معمولا مورد استفاده واقع نمی گردد و در ثانی نیاز به طراحی آموزش طولانی و مستمردارد که متاسفانه معلمین کمتر روی آن وقت صرف می کنند.با توجه به انواع فوق و عدم کاربرد روش های به کارگیری تکلیف در مدرسه دانست.

البته تنها علت روش های غلط تکلیف نیست که عامل عدم انجام تکالیف می گردد بلکه علل دیگری نیز از جمله عوامل زیر را می توان نام برد:

-1 عدم کنترل والدین از وضعیت تحصیلی فرزندانشان

 2- بی ارتباط بودن تکالیف با نیازهای روزمره

 3- حجم زیاد تکالیف

 4- مشکلات خانوادگی نظیر محول نمودن کارهای منزل به فرزندان از طرف والدین

5- و یا انجام کاری برای دریافت حقوق در ساعات غیر مدرسه برای کمک به وضعیت اقتصادی خانواده 6- تشویق نشدن برای تکالیف منزل

7- افسردگی های خفیف

 8- سهل انگاری والدین در برخورد با مسائل و مشکلات فرزند خود و در سال های اخیر تماشا کردن برنامه های تلویزیونی تا دیر وقت و در نتبجه کمبود خواب و استراحت از علل متنوع این مشکل به شمار می روند که خود نیاز به یک تحقیق وسیع دارد.

(ب-7)تقلب در امتحانات و تکالیف مدرسه:

یکی از مشکلات که در مدرسه در زمان برگزاری امتحانات رخ میدهد و نیروی بسیار زیادی از کادر مدرسه را اشغال می کند مراقبت از جلسه امتحان برای تقلب دانش آموز است که با تمام کنترل ها باز تعدادی از دانش آموزان از کوچکترین فرصت استفاده نموده و به تقلب در جلسه امتحان می پردازند. البته تنها تقلب در امتحانات به وسیله این شاگردان اعمال نمی شود بلکه معمولا اعمال دیگری که نشانه ی نوعی تقلب است در آن مشاهده می شود نظیر دروغ گویی در مورد تکالیف برداشتن اشیاء یا تکالیف دیگران جا انداختن مشق شب و غیره.

سبب شناسی:

البته در علت اصلی این امر نیاز به تحقیق زیاد می باشد ولی به احتمال زیاد می توان علل زیر را در این امر موثر دانست:

-1 ضعف درسی دانش آموزان نسبت به محتوا.

-2 احساس عدم امنیت نسبت به نمره هایی که دریافت می کند از طرف والدین.

-3 بی اعتمادی به خود و دانسته هایش.

-4 نیاز به جلب توجه و خود نمایی و یا قدرت نمایی.

-5 نادرست و متقلب بودن اعضاء خانواده که زمینه تقلب در بچه را فراهم نموده است.

-6 عدم آگاهی از دلایل برگزاری امتحان و انجام تکالیف در هدف آموزشی.

میزان آمار دقیق آن کاملا مشخص نیست ولی طبق گزارش ارسالی از استان ها به دفتر مشاوره و تحقیق در سال 71-70حدود 9502 مورد در مدارس تقلب دیده شده است.

 
طبقه بندی: اختلالات یادگیری 2،
[ یکشنبه 18 مرداد 1388 ] [ 08:29 ب.ظ ] [ علی اكبر ادهم ماراللو آموزگار ششم ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

فروش بک لینکطراحی سایتعکس